هم‌اکنون 2 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

برگزاری دوره عمومی مهدویت

این دوره با محتوای مهدویت مخصوص دو دوره دبیرستان از مهر ماه 97 شروع خواهد شد وهر هفته یک جلسه می باشد دوره اول روز های پنج شنبه و دوره دوم روزهای جمعه هست ء مکان متعقباً اعلام خواهد شد در آخر دوره پایان دوره ای از طرف بنیاد تقدیم می شود.
آخرین ویرایش
در 1397/6/6 13:29

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
06136736040
گتوند- ملاوی – سازمان تبلیغات
پیامک
30001366